Şii-Sünni savaşının püf noktası

Paylaş
 
  Şii-Sünni Savaşının Püf Noktası
 1. Ortadoğu coğrafyasının inanç sisteminde İslamiyet damgası var.
 2. Sayıca çok daha az olmakla birlikte Hıristiyan mezhepler ve Musevilik coğrafyanın bir başka gerçeği.
 3. İslamiyet coğrafyada farklı mezhepler olarak kendini ifade eder durumda olmakla birlikte SÜNNİ ve Şİİ olarak iki ana grupta kendini gösteriyor.
 4. Tarihsel olarak kendi içinde farklılıklar bulunmasına rağmen SÜNNİ ve Şİİ mezhepleri genel bir çatışmayı da yaşamaya devam ediyor.

***

 1. Ülkemize sınır olan üç ülke var.
 2. Mollaların iRANI ile Esad’ın SURİYESİ yönetimleri itibariyle Şİİ lerin elinde.
 3. Irak Saddam döneminde Sünni yönetimliyken, Saddam sonrası dönemde ABD tarafından iş başına getirilen Başbakan Malikiyle birlikte Şİİ yönetimli oldu.
 4. Demokrasi getirilmek için yapılan ABD destekli operasyonlar sonucu İRAN-IRAK-SURİYE eksenli bir Şİİ bölgesi oluştu.
 5. Bu üç ülkeye Türkiyenin de eklenmesi durumunda Ortadoğunun göbeğinde Şİİ merkezli, 150 milyon nüfuslu jeostratejik özellikleri öne çıkan büyük bir güç çıkmış olacak.
 6. Bu nedenle Türkiye’de ki Şİİ kökenli grup, kitle, kurum ve kuruluşların kendi aralarında geliştirdikleri anlayış önemli olmaktadır.

***

 1. Orta doğu denklemi şöyledir.
 2. Türkiye bakımından…Suriye, Irak ve İran’da Türk kökenli topluluklar vardır.
 3. Suriye bakımından…..Türkiye iRAN ve Irak’ta Şİİ topluluklar vardır.
 4. Irak Bakımından……..Türkiye iRAN ve Suriye’de Şİİ topluluklar bulunmaktadır.
 5. İran bakımından……..Türkiye, Irak ve Suriye’de Şİİ topluluklar vardır.
 6. Kürtler bakımından…Türkiye, Irak, İran ve Suriye’de Kürtler yaşamaktadır.

***

 1. Türkiye… Çevre ülkelerde demokratik yönetimler olsun istemektedir.
 2. İran…….. Ayrı ülkeler olsa bile Türkiye, Suriye ve Irakla birlikte Ortadoğu’da büyük Şİİ gücü olmasına çalışmaktadır.
 3. Suriye…..İran’la aynı çizgide bir politikayı uygulayıp Türkiye’deki yönetimleri Şİİ lerin ele geçirmesi için sol söylemli eylemli faaliyetler geliştirmektedir.
 4. Irak……..Saddam sonrası İran ve Suriye merkezli uygulanan politikaların destekçisi olup Şİİ kuşak yaratılmasında ve Türkiyeninde Şİİ yönetimli olmasında rol geliştirmektedir.
 5. Kürtler…Bu süreçte arada ezilmemeye gayret göstermekle birlikte, fırsat buldukça İran-Irak-Suriye ve Türkiye’deki güçlerini bir araya getirmeye çalışıp büyük Kürdistan devletini kurma hayallerini kurmaktadırlar.
 6. Genel durum böyle görünmektedir.

***

 1. Türkiye bakımından zorluklar şöyledir.
 2. Şİİ devletler, aynı inanç merkezli yurttaşlarımızı kışkırtıp devlet hedefli eylemlere yönlendirme yapabilir.
 3. Devlete yönelik bu yönlendirmeler siyasi parti, sendika, sivil toplum kuruluşları yoluyla kitlesel hale getirilebilir.
 4. Demokratik yönetimli Türkiye’de Şİİ merkezli kurum ve kuruluşlar (örn.sendika-parti) istihbarat merkezleri gibi kullanılabilir.
 5. Sınırdaş ülkelerde farklı nedenlerle oluşacak bir sıcak savaşta Şİİ kökenli olanların bu amaca hizmet edecek şekilde karşı ülkeleri destekleme şeklinde davranmaları beklenebilir.
 6. Şİİ lerin devlet yönetimlerinde bulunduğu ülke imkanlarını kullanmaları açısından ülkemize verdikleri-verecekleri zararları önemlidir.(İran-Hizbullah, Suriye-PKK gibi)
 7. Kürtlerin bu noktada büyük bir devlet hayallleri gerçekçi olmasa bile fırsatçı-zorlayıcı olacaklar diye düşünülmelidir.
 8. Ancak Kürtlerin de SÜNNİ olmaları nedeniyle sonuçları bakımından Şİİ yönetimlerle işbirliğine gitmeyeceklerdir.
 9. Kürtler varlıklarını devam ettirebilme bakımından demokrasisi gelişmiş Sünni yönetimli ülkelerle işbirliğine gitmek durumundadır.

***

 1. Sonuç.
 2. Ortadoğuda Rusya destekli sinsi gelişen ve Türkiye Cumhuriyetini de hedefine almış yönetim değişikliğine yönelik eylemli büyük bir Şİİ gücü tehlikesi var.
 3. Saddamın yerine Malikinin gelmesine göz yuman ve ortadoğu gerçeğini okuyamayan ABD ortaya çıkan bu durumdan sorumludur.
 4. IŞİD, Saddam sonrası Irak ve Suriyede yapılan ABD merkezli yanlışları dengelemeye çalışan metal fırtına özellikle bir denge projesi olarak görünmektedir.
 5. Ermeniler, yıllardır kendilerini gizledikleri Kürt kimliği içinden çıkarak  Şİİ merkezli oluşumların eylemleri içinde kendilerini ifade eder durumdadırlar. (Rusya-Ermenistan-İran-Suriye işbirliği)
 6. Kürtler, fırsat bulamadıkları yerde Ermenilerden ayrılıp, Şİİ lerle de işbirliğine gitmeyip İnanç yapıları  gereği Sünni yönetimli ülkelerle işbirliğine devam edeceklerdir.
 7. Türkiye Cumhuriyeti 2015 Ermeni techirinin 100ncü yılı nedeniyle olabilecek her türlü eylemli kalkışmaya (Taksim-gezi olayları gibi) hazır olmak durumundadır.
 8. Aklı başında her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı devletine sahip çıkmak durumundadır.
 9. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir ortamda bölgesel oyun kurucu olmalı ve gücünü ortaya koymalıdır.
 10. Gün birlik günüdür.

 

 

 • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA