İŞ HAYATIMIZDA BAZI YENİLİKLER;

Paylaş
 

İŞ HAYATIMIZDA BAZI YENİLİKLER;

Yeni yılla birlikte iş hayatımızı ilgilendiren önemli uygulamalar başladı. Bunlardan bazılarını sizlerle paylaşmak istedim.

1-ASGARİ ÜCRET

Yaklaşık 13 milyon çalışanı ve binlerce işvereni ilgilendiren yeni asgari ücret 2016 yılı için brüt 1.647 TL, Asgari geçim indirimi dahil (Bekar ve çocuksuz çalışan için 123,53 TL)  ) net 1.300,99 TL olarak belirlendi.

Net asgari ücretin yılbaşından itibaren yüzde 30 artarak 1.300,99 lira olması, işçisinden işverenine, gencinden yaşlısına, esnafından part time çalışan taksicisine kadar herkesi etkiliyor. Etkilerin kimisi yük getirirken, kimisi de avantaj sağlıyor. İlk bakışta en fazla etkilenenler ise Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) doğum, askerlik veya yurtdışı borçlanması yapanlar, Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası primi ödeyenler olacak. Bunların yanı sıra işsizlik maaşı alanlar ile çalışanlar olumlu etkilenecekler.

İşveren tarafından baktığımızda ise,  İşçiye yapılan yüzde 30 asgari ücret artışı aynı oranda işçilik maliyetlerini de arttıracak, işçilik maliyetlerinde oluşan artış üretim maliyetlerini zincirleme olarak yükselteceği için, işletmeler ürünlerine veya hizmetlerine ya zam yapmak zorunda kalacak ya da personel çıkartma, kapasite azaltma ya da hiç arzu edilmeyen kayıt dışı işçi çalıştırma yollarına gidebileceklerdir.

Bu olumsuz etkilerin yaşanmaması için, asgari ücret artış maliyetinin önemli bir kısmının işverenin omuzlarından alınarak devlet tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Zira işverenlerimiz her türlü zorlukla mücadele ederek istihdam sağlamaya ve mevcudiyetlerini koruyabilmek için yoğun çaba harcamaya devam etmektedir. Unutmayalım ki;  İşveren yoksa işçi, işçi yoksa işveren’ den söz edilemez.

Asgari ücreti kim belirler; Asgari Ücret Tespit Komisyonu 15 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin dağılımı ise şöyledir;

– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 2 temsilci,

-TÜİK temsilcisi,

-Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilcidir.
2-E-TEBLİGAT SİSTEMİ

 

456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2016 tarihi itibariyle ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine e- Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre 28.12.2015 tarihi itibariyle zorunluluk kapsamında bulunan 1.232.000 gelir vergisi ve 389.000 kurumlar vergisi mükellefi uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunmuştur.

Ancak henüz başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin, kalan kısıtlı süre içinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları amacıyla, e-Tebligat sistemine başvuru süreleri 01.04.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

3-YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMA MECBURİYETİ;

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler hariç olmak üzere, 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş olup, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

–  1 milyon TL’yi aşan mükellefler için, 1.4.2016 tarihinden,

–  1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükellefler için, 1.7.2016 tarihinden,

–  500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1.10.2016 tarihinden,

–  150 Bin TL’den az olan mükellefler için, 1.1.2017 tarihinden,

İtibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

 

Bütün çabamız; ekonomisi gelişmiş, refah seviyesi artmış, bilgili çalışkan üretken ve özgür bireylerin birlikte, saygıyla, sevgiyle mutluluk içerisinde yaşadığı bir TÜRKİYE için.

 

  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA