AİBÜ’de kadro verilmeyen bilim adamı MIT (ABD)de…

Paylaş
 

Dr Atılgan ALTINKÖK.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde Lisans öğrenimi yaptı. Aynı bölümde Araştırma Görevlisi kadrosuyla Yüksek lisans çalışmalarına başlayan Dr.Atılgan ALTINKÖK doktorasını 2011 yılında tamamladı.

Lisans-yüksek lisans-doktora dönemi içinde toplam 16 yıl bulunduğu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, yöneticiler kendisine öğretim üyeliği kadrosu vermeyip zorunlu gönderme yolunu seçtiler.

Bilim insanı olarak yetiştiği (AİBÜ) üniversitenin kendisine ilgi göstermemesi üzerine çalışma yapabileceği üniversitelere başvuruda bulunan Dr Atılgan ALTINKÖK’e Giresun Üniversitesi sahip çıktı.

Giresun Üniversitesinin yarattığı ortamın rahatlığı içinde Roma Üniversitesinde çalışmalar yaptı. Daha sonra Üniversitelerin Dünya sıralamasında her zaman ilk 3 içinde olan, Teknik olarak ise her zaman dünya birincisi olan MIT (ABD) (Massachusetts Institute of Technology) de doktora sonrası çalışmalar yapan genç bilim adamının aşağıda özgeçmişini veriyoruz. Genç bilim adamlarının başarılarını fark edip kendilerine bilim yapma fırsatı tanıyan GİRESUN ÜNİVERSİTESİ teşekkürü hak ederken, bilim adamına kadro vermeyip gönderme yolunu seçen ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ yönetimine sormak gerek diye düşünüyoruz

“Bilim adamlarını gönderme amacınız ne?”

“Kim’e, ne’ye hangi akla hizmet ediyorsunuz?”

“Başarıyı mı fark edemiyorsunuz, yoksa ne?”

 

DR Atılgan ALTINKÖK’ün MIT deki ARAŞTIRMA ALANLARI

Spintronik alanında, 2005 yılı civarında teorik olarak keşfedilen, 2007 yılında ise deneysel olarak kanıtlanan ve teknolojide uygulama alanı bulabilecek yeni tip malzemeler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu malzemelere Topolojik Yalıtkan (TY) (Topological Insulator) adı verilmiştir.  Normalde yalıtkan denilen bir malzemenin elektrik iletkenliğinden bahsedilemez ama TY’lar hem yalıtkan hem de malzemenin quantum doğasından dolayı iletken özelliklerin bir arada olduğu malzemelerdir.

***

TY’lar da, hacmin içi normal yalıtkan iken yüzeyi mükemmel iletkenlik göstermektedir. Başka bir deyişle, TY’lar yüzeyi boyunca elektron hareketi sağlayan ancak yüzey dışında elektron akışına izin vermeyen yalıtkan bir ortama sahip kompozit bir sistem olarak tanımlanabilir. Yani tek bir malzemenin bu iki özelliği aynı anda göstermesidir.  TY malzemelerinin bir diğer ilginç özelliği ise oda sıcaklığında ve üzerindeki çok yüksek sıcaklıklarda bile dirençsiz süper akış kanalları oluşturma potansiyelleridir. Bu malzemelerin avantajlarından birine şöyle örnek verilebilir; normal bilgi depolama sistemlerinin yıllık ömürleri vardır ve herhangi bir dış etken altında (manyetik alan gibi) bozulabilir fakat topolojik yalıtkan sistem ile yapılacak bir cihaz yüzyıllarca hiçbir dış etkenden etkilenmeden bilgileri saklayabilecektir.

***

Ayrıca TY’lerin elektronunun dönme özelliğine dayanan (spin) temelli bilgi teknolojilerinde kullanılması planlanmaktadır bu sistem ile dirençsiz iletim olacağı için ısınma problemi olmayacak ve günümüz teknolojisinden çok daha hızlı bilgi transferi sağlanabilecektir.

***

Bu özellikleri nedeniyle ABD’de ordu için yeni teknolojiler üreten ABD Savunma Bakanlığı ajansı DARPA, topolojik malzemeleri yeni kritik spintronik teknolojiler listesine eklemiştir.

Öğrenim Durumu:

Lisans Fizik (İngilizce) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2002

Y. Lisans Fizik (İngilizce) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2004

Doktora Fizik (İngilizce) Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2011

 

İş deneyimi: Görevi Unvanı Unvanı Görev Yeri Yıl

Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Abant İzzet Baysal Üniv, Fizik Bölümü 2002 – 2011

Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Abant İzzet Baysal Üniv, Fizik Bölümü 2011 – 2014

Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Giresun Üniversitesi, Mühendisli Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 2014- Devam ediyor

İdari Görevler

Bölüm Başkanı Bilgisayar Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi Giresun Üniversitesi Eylül 2014

Fakülte Kurulu Üyeliği Mühendislik Fakültesi, Giresun Üniversitesi Eylül 2014

Erasmus Fakülte Koordinatörü Mühendislik Fakültesi, Giresun Üniversitesi Kasım 2014

 

Doktora Tezi Başlığı

Time Effects in Ag-Doped YBa2Cu3O7-X Ceramic Superconductors Induced by The Applied Current and Magnetic Field.

Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce: IELTS:6, ÜDS: 70 İtalyanca: A1 Seviyesi (Roma Tre Üniversitesi)

Çok iyi düzey İngilizce ve iyi düzey İtalyanca.

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Türk Fizik Derneği (TFD)

Amerikan Fizik Derneği (American Physical Society – APS)

 

Uluslarası dergilerde editörlük, Bilimsel kurul üyeliği ve hakemlik

Journal of Engineering and Fundamentals (Editörlük)

American Journal of Nano Research and Application. (Dergi Hakemliği)

Journal of Modern Physics (Dergi Hakemliği)

Journal Electrical and Electronics Engineering (Dergi Hakemliği)

 

YAYINLAR

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI-Expanded) :

A.1 A. Altinkok, K. Kilic, M. Olutas, A. Kilic “Dynamic Instabilities and Current-Voltage Curves of Polycrystalline Superconducting YBa2Cu3O7-x /Ag” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 27, 651-665 (2014)

A.2 M. Olutas, A. Kilic, K. Kilic, A. Altinkok, “Irreversibility Effects and Low Field Magnetovoltage Measurements in Superconducting MgB2 Near the Critical Temperature Tc” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26, 3369-3390 (2013)

A.3 A. Kilic, K. Kilic, M. Olutas, A. Altinkok “Controlled vortex motion in multiple interpenetrating pinning arrays ”EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B, 86, 339 (2013)

A.4 A. Altinkok, K. Kilic, M. Olutas, A. Kilic “Magnetovoltage Measurements and Hysteresis Effects in Polycrystalline Superconducting YBa2Cu3O7-x /Ag in Weak Magnetic Fields” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, 26 issue: 10, 3085- 3098 (2013)

A.5 A. Kiliç, H. Yetis, K. Kiliç A. Altinkok, and M. Olutaş “Hysteresis Effects and Flux Pinning in a Macroscopic Cylindrical Hole Drilled in Superconducting Bi-Sr-Ca-Cu-O” CHINESE JOURNAL OF PHYSICS 50 issue :4, 670-698 (2012)

A.6 M. Olutas, A. Kilic, K. Kilic, A. Altinkok “Flux Dynamics and Time Dependent Effects in Superconducting MgB2” Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 25 issue :4, 753-771 (2012).

A.7 M. Olutas, A. Kilic, K. Kilic, A. Altinkok “Flux motion and isotropic effects in MgB2 near the critical temperature” EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 53, 382(2012)

A.8 A Kilic¸ M. Olutas, K. Kilic¸ and A. Altinkok “Organization of flux line system and voltage oscillations in superconducting MgB2” Journal Of Applied Physics 110, 113917 (2011)

A.9 A. Altinkok, K. Kiliç, A. Kiliç, H. Yetis, and M. Olutaş “Transport relaxation measurements in Ag-doped superconducting Y-Ba-Cu-O” IEEE Transactions on Applied Superconductivity 19, 2978 (2009).

A.10 M. Olutaş, H. Yetis, A. Altinkok, A. Kiliç, and K. Kiliç “Hysteresis effects in magnetovoltage measurements in superconducting MgB2” IEEE Transactions on Applied Superconductivity 19, 2744 (2009).

A.11 A. Altinkok, H. Yetis, K. Kiliç, A. Kiliç, M. Olutaş “Slow voltage oscillations in Agdoped superconducting Y–Ba–Cu–O” Physica C 468, 1419-1423 (2008).

A.12 M. Olutaş, H. Yetis, A. Altinkok, A. Kiliç, K. Kiliç “Transport relaxation measurements and glassy state effects in superconducting MgB2” Physica C 468, 1447- 1450 (2008).

A.13 H. Yetis, A. Kiliç, K. Kiliç, A. Altinkok, M. Olutaş “Observation of unusual irreversible/reversible effects in a macroscopic cylindrical hole drilled in superconducting Bi–Sr–Ca–Cu–O” Physica C 468, 1435-1438 (2008).

A.14 A. Altinkok, H. Yetis, M. Olutas, K. Kilic, A. Kilic “Time effects and glassy state behaviour in superconducting YBa2Cu3O7-x “ Physica C 463, 371-373 (2007). 4

A.15 H. Yetis, A. Altinkok, M. Olutas, K. Kiliç, A. Kiliç “Flux dynamics and magnetovoltage measurements in a macroscopic cylindrical hole drilled in BSCCO” Physica C 463, 445-448 (2007).

A.16 A. Kiliç, K. Kiliç, H. Yetis, M. Olutas, A. Altinkok, H. Sözeri, and O. Çetin “Flux trapping in a macroscopic cylinderical hole drilled in Bi-Sr-Ca-Cu-O ” Eur. Phys. J. B 50, 565 (2006).

A.17 A. Altinkok, H. Yetis, M. Olutas, K. Kiliç, A. Kiliç, and O. Çetin “Coherent Voltage Oscillations in Superconducting Polycrystalline YBa2Cu3O7-d ” Journal of Physics: Conf. Ser. 43, 698 (2006).

A.18 H. Yetis, A. Altinkok, M. Olutas, K. Kiliç, A. Kiliç, and O. Çetin “Magnetovoltage Measurements and Field Sweep Rate Dependence of V-H curves in Superconducting Polycrystalline Y1Ba2Cu3O7-” Journal of Physics: Conf. Ser. 43, 635 (2006).

A.19 M. Olutas, H. Yetis, A. Altinkok, H. Sözeri, K. Kiliç, A. Kiliç, and O. Çetin “Flux Dynamics and Time Effects In a Carved Out Superconducting Polycrystalline Bi-Sr-Ca-CuO Sample” Journal of Physics: Conf. Ser. 43, 631 (2006).

A.20 K. Kiliç, A. Kiliç, A. Altinkok, H. Yetiş, O. Çetin, and Y. Durust “Time evolution of quenched state and correlation to glassy effects” Physica C 420, 1 (2005).

A.21 K. Kiliç, A. Kiliç, A. Altinkok, H. Yetiş, and O. Çetin “Current-induced voltage oscillations in superconducting Y1Ba2Cu3O7-” Eur. Phys. J. B 48, 189 (2005).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B.1 M. Olutaş, A. Kılıç, K. Kılıç, A. Altinkok “I – V Curves and Time Effects in polycrystalline Superconducting MgB2” International Symposium on Boron, Borides and Related Materials, September 11-17 2011, Istanbul, TURKEY

B.2 A.Altinkok, M.Olutaş, K.Kılıç, and A.Kılıç, “Voltage Oscillations in Silver Doped YBa2Cu3O7-x” American Physicsl Society (APS) March Meeting, March 21-25 2011, Dallas, USA.

B.3 M. Olutaş, A. Altinkok, A. Kılıç and K. Kılıç, “Time Dependent Transport Properties of Superconducting MgB2” American Physicsl Society (APS) March Meeting, March 21-25 2011, Dallas, USA.

B.4 A.Altinkok, K.Kilic, A.Kilic, M.Olutas, H.Yetis “Hysteresis Effects in Ag-Doped Superconducting Y-Ba-Cu-O” American Physical Society (APS) March Meeting, March 16-20, 2009, Pittsburgh, USA.

B.5 M.Olutas, A.Kilic, K.Kilic, A.Altinkok, H.Yetis “Time Dependent Effects in Transport Measurements and Absence of Anisotropic Behavior in Polycrystalline MgB2,” American Physical Society (APS) March Meeting, March 16-20, 2009, Pittsburgh, USA.

B.6 H.Yetis, A.Kilic, K.Kilic, A.Altinkok, M.Olutas “Enhancement in flux pinning in superconducting Bi-Sr-Ca-Cu-O” American Physical Society (APS) March Meeting, March 16-20, 2009, Pittsburgh, USA.

B.7 A.Altinkok, H.Yetis, K.Kilic, A.Kilic, M.Olutas “Transport Relaxation Measurements in Ag-Doped Superconducting Y-Ba-Cu-O” Applied Superconductivity Conference (ASC) August 17 – 22, 2008, Chicago, USA 5

B.8 M.Olutas, H.Yetis, A.Altinkok, A.Kilic, K.Kilic “Hysteresis Effects in Magnetovoltage Measuremensts in Superconducting MgB2” Applied Superconductivity Conference (ASC) August 17 – 22, 2008, Chicago, USA

B.9 H.Yetis, A.Kilic, K.Kilic, A.Altinkok, M.Olutas “Enhancement in Flux Pinning in Superconducting Bi-Sr-Ca-Cu-O” Applied Superconductivity Conference (ASC) August 17 – 22, 2008, Chicago, USA

B.10 A. Altinkok, H. Yetiş , K. Kiliç, A. Kiliç, M. Olutaş “Slow voltage oscillations in Agdoped superconducting Y-Ba-Cu-O” ISS 2007, November 5-7, 2007, Tsukuba/JAPAN

B.11 H. Yetiş , A. Kiliç ,K. Kiliç, A. Altinkok, M. Olutaş “ Observation of unusal irreversible/reversible effects in a macroscopic cylinderical hole drilled in superconducting Bi-Sr-Ca-Cu-O” ISS 2007, November 5-7, 2007, Tsukuba/JAPAN

B.12 M. Olutaş, H. Yetiş, A. Altinkok, A. Kiliç, K. Kiliç “Transport relaxation measurements and glassy state effects in superconducting MgB2” ISS 2007, November 5-7, 2007, Tsukuba/JAPAN

B.13 A. Altinkok, H. Yetis, M. Olutas, K. Kiliç A. Kiliç “Time Effects and Glassy State Behaviour in Superconducting YBa2Cu3O7-x ” , ISS 2006, October 30- November 1, 2006, Nagoya/JAPAN

B.14 H. Yetis, A. Altinkok, M. Olutas, A. Kiliç, K. Kiliç “Flux Dynamics and Magnetovoltage Measurements in Macroscopic Cylinderical Hole Drilled in BSCCO ” , ISS 2006, October 30- November 1, 2006, Nagoya/JAPAN.

B.15 A. Altinkok, H. Yetis, M. Olutas, K. Kiliç, A. Kiliç, and O. Çetin “Coherent Voltage Oscillations in Superconducting Polycrystalline YBCO” European Conference on HTSC, EUCAS’ 05, September 2005, Vienna/AUSTRIA

B.16 M. Olutas, H. Yetis, A. Altinkok, H. Sözeri, K. Kiliç, A. Kiliç and O. Çetin O. Çetin and M. Olutas “Flux Dynamics and Time Effects In a Carved Out Superconducting Polycrystalline Bi-Sr-Ca-Cu-O Sample” , EUCAS’ 05, September 2005, Vienna/AUSTRIA

B.17 H. Yetis, A. Altinkok, M. Olutas, K. Kiliç, A. Kiliç and O. Çetin “Magnetovoltage Measurements and Field Sweep Rate Dependence in Superconducting Polycrystalline YBCO” , EUCAS’ 05, September 2005, Vienna/AUSTRIA

C.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C.1 A. Kiliç, H. Yetis, A. Altinkok, K. Kiliç, O. Çetin and M. Olutas “Organization of Flux Lines and Transport Relaxation Measurements in Polycrystalline Superconducting YBCO” ,ITU, 12 th Statistical Physics Days, July 2005 Istanbul / TURKEY.

C.2 A.Altinkok, H.Yetis, A.Kiliç, K.Kiliç, O.Çetin ” Glassy state Flux dynamics in ceramic superconductor YBa2Cu3O7-x ” TFD-22, Turkish Physical society 22th Physics Conference 14-17 September 2004 Bodrum / TURKEY.

C.3 H.Yetis, A. Altinkok, A.kiliç, K.Kiliç, O.Çetin ” Time effects, transportation and relaxation measurements in ceramic superconductor YBa2Cu3O7-x “TFD-22, Turkish Physical society 22th Physics Conference 14-17 September 2004 Bodrum / TURKEY 6

D.Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler

D.1 “Elektrik ve Manyetizma Laboratuvar föyü” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü

D.2 “Elektronik I ve II Laboratuvar Föyü” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü

D.3 “Optik ve Dalgalar Laboratuvar Föyü”

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Bölümü E. Projelerde Yaptığı Görevler:

a. MgB2 Süperiletkenin Elektriksel Özellikleri ve Yüksek Alan Akı Dinamiği, (Yardımcı araştırmacı) DPT Projesi, Proje No: 2004K120200. Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Atilla KILIÇ.

b. Seramik Süperiletkenlerde Camsı Durum Akı Dinamiğinin İncelenmesi, (Yardımcı araştırmacı) A.İ.B.Ü. Bilimsel araştırma projesi (BAP), Proje No:2004.03.02.200. Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Kıvılcım KILIÇ.

F. Uluslararası Yaz Okulları ve Çalıştaylar:

1. CERN Accelerator School “Superconductivity for Accelerators” 24 Nisan- 4 Mayıs 2013, Erice/İtalya

2. “XV International Summer School Nicolás Cabrera 100 Years of Liquid Helium: New Physics at the Edge of Absolute Zero” 14 – 19 Eylül 2008 Madrid / İspanya

3. Devlet Planlama Teşkilatı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) “Hibe Projeleri için Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi” 10-17 Ocak, 2011, Bolu / Türkiye

4. 12. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, 18 Kasım 2005, Ankara /Türkiye

  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA