Bakanlıktan öğrencilere müjdeli haber!

Paylaş
 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yurt dışına burslu öğrenci gönderilecek 50 ülkeden 17’sindeki burs miktarı farklı oranlarda artırıldı.

Maliye ve Milli Eğitim bakanlıklarınca hazırlanan “1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurtdışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışına gidecek öğrencilerin üniversiteye kaydolması için karşılanan yol ücretleri, üniversite başvuru ve giriş sınavları için de ödenebilecek. Bursiyerlere bin lira olarak ödenen yurt içi aylığı da bin 150 liraya yükseltildi.

Tebliğ ekinde yer alan yurt dışı aylık burs miktarlarındaki düzenlemeye göre, burslu öğrenci gönderilecek 50 ülkeden 17’si için burs miktarı farklı oranlarda artırıldı.

Mart ve eylülde iki eşit taksitte verilen toplam bir aylık burs tutarındaki kırtasiye yardımı, öğrencilerin her ay burslarına ek olarak 12 taksitte ödenecek.

Daha önceki yıllarda sadece devlet üniversitelerince belirli merkezlerde verilen yurt içi dil eğitimi, üniversite harici diğer dil kurslarında da verilebilecek. Ödemeler öğrencilerin ilgili kurstan alacakları fatura beyanı esasına göre yapılacak.

 

Eş ve çocuklarının da tedavi giderleri karşılanacak

Öğrencilere ödenecek aylık dil kursu ücreti, yurt içi aylık burs miktarını geçemeyecek. 1416 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle bursiyerlerin eş ve çocuklarının tedavi giderlerinin karşılanacağı hükme bağlandı.

Okul veya danışman tarafından ikinci bir dil öğrenmesi zorunlu tutulan öğrenciler, bir yıla kadar ikinci dil eğitimi alabilecek. Daha önce müşavirlik veya ataşelik bulunmayan ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin okul ödemeleri için fatura zorunluyken, okuldan alınacak okul ücretini gösteren resmi belgelere göre de ön ödeme yapılabilecek.

Öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen ve görev talep eden bursiyerler, en geç 6 aya kadar geçmişe yönelik masraflarını talep edebilecek.

  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA