Görev tamam şimdi bekleme zamanı

 

 

 

Görev tamam şimdi bekleme zamanı

Bundan sonrası yüce milletindir, dedik ve yola çıkarak bir seçimi de geride bıraktık.  Millet neyin nasıl ve ne şekilde olduğunu iyi öğrenerek, içindeki vicdanının sesini de dinleyerek sandığa gitti. İçindeki vicdanından önce, Anayasanın maddelerini çok iyi bilerek tahlil etmesi gerektiğini umarım iyi tahlil etmiştir. Yoksa ne yapacağından ne de yapılması gerekli görülen işlere yanlış gözle bakacaktır. Bu yanlışlık her farklı görüş için geçerli olacaktır. Yani kısacası, birinin yanlışlığı, diğerinin doğrusu. Önemli olan onca dökülen kanın ardından kazanılan bu ülkenin bekası için verilen onur savaşı işin en önemli noktasıdır.

Ben şimdi kalkıp sokakta bulunan insanlara kuvvetler ayrılığı nedir diye sorsam, kimse cevap veremez. Denemesi bedava. Çıkın ve sorun. Bakalım kaç kişi bu soruyu yanıtlayacak. Referanduma gitmeden önce, bu konunun öğrenilerek iyi tahlil edilmesi gerektiğinin altını çizmek isterim. Bakınız tanım ne diyor.

“Devlet gücünün değişik kurumlara dağıtıldığı yönetim anlayışıdır” denilmektedir. Bu ilke gereği, kanunları yapan yasama ile, bu kanunları uygulayan yürütme gücünün, uygulamadan doğan anlaşmazlıkların giderilmesini sağlayan yargının ayrı organlarca yürütülmesi ve birbirinden tam bağımsızlığı ifade eder. Geçmiş yıllara bakarsak, 1961 ve 1982 anayasalarının, her ne kadar sıkıntılı nedenlere dayanmış olsa da, kuvvetler ayrılığına ilkesine bağlı olarak düzenlendiğini görmek mümkün olacaktır. Şu an mevcut olan anayasamızın yedinci, sekizinci ve dokuzuncu maddeleri bu kuvvetler ayrılığını açık olarak anlatmaktadır. İnsan Hakları bildirgesine göre, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmediği bir anayasa ile vatandaşların güvencesi sağlanamaz denilmektedir.

Kuvvetler ayrılığının en önemli dikkat isteyen konusu bağımsız yargıdır. Yine anayasanın 138. Maddesi ile bu durum güvence altına alınmıştır. Bakın anayasamızın 7,8 ve 9.maddeleri ne demektedir. Anayasanın 7.maddesi aynen şöyledir. Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM’nindir. Bu yetki devredilemez. 8.madde ise şunu söylemektedir. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. 9.madde ise, yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Benim bunları yazmamdaki en önemli gaye, herkesin bu vatan için yapması gerekenleri okuyarak, bilerek ve ne olacağını düşünerek yapmalıdır. Bunu yapmadığı taktirde sonucu torunlarına yansıyacaktır. Haydi bundan sonra birlikte göreceğiz.

Bu yazı 289 kere okundu.
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA