İNANÇ TURİZMİ – STRATEJİK TARİHLİ TURİZM 2000

Paylaş
 

İNANÇ TURİZMİ – STRATEJİK TARİHLİ TURİZM

Fikir ne zaman ortaya çıktı?
Nasıl gelişti ve anonim oldu?
27 yıllık gelişme hikayesi…
Fikir sahibinden…
***
TÜRSAB
1970 li yılların sonuna doğru ülkemizde turizm diye bir kavram yoktu…
Yabancıları görünce, gözlerini diken meraklı çocukların heyecanlı bakışları vardı…
Otelciler hancıydı, gece dışarıda kalanlar yolcu…
Adına Turizm denilen yabancı ziyaretçi kavramıyla yeni tanışan ülkemizin sadece TÜRSAB olarak
bilinen bir mesleki örgütü 1618 sayılı yasayla oluşturulmuş Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğiydi…
Bursa’daki temsilcisi ise Ottoman Tur sahibi değerli meslek büyüğü Halit Curaydı…
Halit Cura Türsab’ın ilk yönetimlerinde görev alanlardan biriydi.
***
GÜMTOB
Açılımı Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği’dir.
1990 yılında başkanı Uludağ’da bulunan kış turizmine hizmet veren Ulukardeşler oteli sahibi Ferruh
Ulukardeşler…
Halkın çok farkında olmadığı turizmin kış tarafında kayak sporuna hizmet verenler ile şehir merkezinde
ağırlıklı olarak termal turizm ve kaplıca ağırlıklı hizmet veren otellerden oluşan birlik-dernek varlığının
etkisinin olmadığı yıllar…
GÜMTOB o günlerde, Ünlü caddede bulunan Yavuz İskenderoğlu’nun sahibi olduğu İskender
Kebapçının karşı çaprazında küçük bir ofisten oluşan dernek durumunda…
Günümüzde Gümtob yönetimine karşı sorumluluğu üstlenen dernek çalışanı Sevilay hanımın işe yeni
başladığı yıl…
Yeni düzenlemeler oluşturulmaya çalışılıyor…
Ferruh Ulukardeşler başkan olarak yaptığı işi sevmiş durumda…
Aynı zamanda Uludağ Üniversitesinin Hürriyet’te barakalardan oluşan Tezök kampusunda Meslek
Yüksek Okulunda yönetim kurulu kararıyla yarı zamanlı turizm dersleri veriyor…
Ferruh Bey tecrübeleriyle öğrencilere ulaşıyor…
GÜMTOBLA NASIL BULUŞTUM
Üniversite sınavına girdim ve 1979 Yılında kayıt yaptırdığım Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu lisans öğretiminden 1984 yılında mezun oldum…
Mezun olduğum yıl özellikle kahvehanelerdeki gazetelerin ilanlarını takip ederek İstanbul
Üniversitesinin Mastır sınavlarına girdim…
O günlerde Bilgisayar, İnternet gibi teknolojiler ülkemizde halka ulaşmamıştı ve Üniversite sayısı da
dokuzdan on üç’e yükselmişti…
Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliğine kayıp yaptırıp, Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Aydın Turizm İşletmeciliği Yüksek Okulundan lisans derecesiyle mezun
durumundaydım.
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Anabilim dalında hazırladığım “Yat Turizminin
Turizm İçindeki Yeri ve Türkiye’de Yat Turizmi” başlıklı tezimle mastır derecem olduğunda tarih
1988 yılını gösteriyordu
Sonrasında Asteğmen olarak vatan görevimi yapıp Bursa’ya döndüm.
***
Askerlik sonrası yaptığım ilk iş, 1990 yılı başında mesleki alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla
GÜMTOB’a uğramak oldu.
Ulukardeşler otelinin sahibi değerli Gümtob Başkanı Ferruh bey’den gördüğüm önemli desteklerle
sektör içinde kısa zamanda tanınır duruma geldim.
Bir taraftan GÜMTOB toplantılarına katılırken diğer taraftan kendime özgü turizm araştırmalarımı
yapmaya başladım.

Aynı yıl içinde Bursa Türk Fransız Kültür Derneğine üye olup iki ay içinde yönetimde görev aldım
Ve takip eden günlerde Sigara İçmeyenler Derneği yönetim kurulu üyeliği geldi.
***
KÖRFEZ SAVAŞI VE ABD BAŞKANI BUSH
1990 yılı bahar-yaz aylarıydı.
O günlerde TUSEK (Turizm Sektör Konseyi) kurulması çalışmaları başlamıştı ve biz Ferruh bey’le
İstanbul’daki üst düzey toplantıya katılmıştık.
Saddam Hüseyin’in başında bulunduğu Irak’ın Kuveyt’e saldırmasıyla ve ABD destekli Birleşmiş
Millerler kuvvetlerinin karşılık vermesiyle ortaya çıkan körfez savaşı nedeniyle ülkemizde turizm
sektörünün sıkıntılı günleri gündemdeydi.
1990 yılında yaşanan Körfez savaşında ADB başkanı Baba Bush dönemiydi. Bush’un oğlu Junior
Bush da sonraki yıllarda ABD başkanı seçildi.
GÜMTOB un aşağıdaki sorusuna çözülmesi hedefli muhatap oldum.
“Ne yapmalıyız ki bölgemizin turizm potansiyelini arttıralım?”
Arz,talep ve bölgesel destinasyon yönlü bir çalışmaya başladım.
İznik hedef çalışmamın merkeziydi.
***
O günlerde Bursa Türk Fransız Derneğinde yönetim kuruluna seçildim.
Bursa Belediyesi eski bina yanındaki sergi salonunda Türk Fransız Kültür Derneği olarak bir fotoğraf
sergisi de hazırladık aynı tarihlerde
Fransız Devlet adamı Charles de Gaulle ün doğumunun yüzüncü yıl dönümünü anma olarak
hazırlanan sergide Fransız Büyükelçisi ve Devlet bürokratlarımız vardı.
Turgut Özal’ın “2000 li yıllarda şu kadar mühendisimiz, doktorumuz olacak, şu kadar
otoyollarımız olacak” şeklinde demeçleri sıkça yayınlanıyordu.
“Bin yıllık bir zirve olan 2000 yılının en önemli olayı neydi?”
Kendime sürekli olarak sorduğum yukarıdaki sorunun cevabını bu serginin yapılma nedeniyle buldum.
İçimden Arşimet gibi “Buldum” diye sessizce bağırdım.
Sevinçten yerimde duramadım.
***
STRATEJİK TARİHLİ TURİZM
De Gaulle için yapılan yüzüncü yıl anma töreninde aklıma gelen fikir şuydu.
Biz de ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için benzer yıldönümleri yapmamış mıydık?
Yüzüncü yıl Üniversitesi bu nedenle kurulmamış mıydı?
Öyleyse 2000 yılının en önemli olayı neydi?
Milattan sonra  (M.S) 2000…
İsa dan sonra (İ.S) 2000…
Bu durumda 2000 yılı İsa peygamberin iki bininci yıldönümü olarak kutlanamaz mıydı?
Hıristiyan İnançlı insanlar İznik’te bulunan Ayasofya kilisesine gelemezler miydi?
Bir Peygamberin bin yıllık bir tarihsel zirve olarak yıldönümü kutlamaları İznik’te olmaz mıydı?
Yerimden havalara fırladım neredeyse…
***
İNANÇ TURİZMİ
Sonraki günlerde kaynak taramasına girişip makalemi hazırladım
İsa Peygamberin 2000nci yıldönümünün kutlanmasıyla ilgili “İznik ve Hac Turizmi” başlıklı
makalem  06 Ağustos 1990 tarihli Bursa Hakimiyet gazetesinde konuk yazar sıfatıyla yayınlandı.
Bursa valisi sayın Erdoğan Şahinoğlu’nun dikkatini çeken makale tarafımdan resmi yollarla rapor
olarak 29/03/1991 tarihinde istendi ve devlet kayıtlarına geçti.
***
Aynı yıl içinde çalışmamı genişletip Kudüs’te doğan, Vatikan’da batılılaşan Hıristiyan  inanç sisteminin
Anadolu’daki gelişmeleriyle ilgili detaylı çalışmayı (75 sayfalık bir rapor) Cumhurbaşkanımız
SAYIN Turgut ÖZAL’a, Başbakanımıza, Nato Genel Sekreterliği, Birleşmiş Milletler-Unesco ve
birkaç kuruma dağıtım kanallarını da belirterek gönderdim…
Ve bu kurumlardan teşekkürlü, destekleyici karşı belgeleri geldi.

İznik Belediye Başkanı Mehmet Kaman’ın konuyla ilgili danışmanlığını yaptım bir süre ve İznik Turizm
Derneği davetlisi olarak İznik Tarihindeki ilk akademik konferansı verdim.
Sonraki yıllarda, konuyla ilgili olarak hemen tüm toplantılarına katıldığım Vali Orhan TAŞANLAR’a
danışmanlıklar yaptım.
Aşağıda yazılı kitaplarım yayınlandı.
1-İNANÇ TURİZMİ (Belief Turizm),Türkçe-İngilizce Özsan matbaa, 1995, Bursa
2-ÜÇÜNCÜ BİN YILA GİRİŞTE ANADOLU’DA İNANÇLARIN BULUŞMASI-İNANÇ TURİZMİ,
Türkçe-İngilizce 118-K Lions Kulüpleri katkılarıyla, 1998, BOLU
3-ÜÇÜNCÜ BİN YILA GİRİŞTE ANADOLU’DA İNANÇLARIN BULUŞMASI-İNANÇ TURİZMİ,
Geliştirilmiş 2nci baskı, Türkçe-İngilizce BURSA VALİLİĞİ katkılarıyla, 1999 Bursa
4-ULUSLAR ARASI POLİTİK DERİNLİKLERDE ANADOLU 2000-İNANÇ TURİZMİ, Özsan
Matbaa, 1999,
***
HIRİSTİYANLIK İNANÇ ÇEKİM MERKEZLERİNİN BULUNDUĞU YERLER
İnanç turizmi kitaplarımı 1995-2000 yılları arasında aşağıda isimleri yazılı Belediye Başkanlarına
gönderdim.
1-Recep Tayyip Erdoğan………İstanbul Belediye Başkanı-1054 tarihinde büyük bölünme
sonucu Vatikanla karşılıklı aforoz edilme yaşandı.İstanbul’da Ortodoks(doğruyol) patrikliği oluştu.
2-Hasan Subaşı………………….Antalya Belediye Başkanı-Demre Beldesi, Noel Babanın (Sen
Nicolas) yaşadığı ve rahiplik yaptığı ve öldüğü yer)
3-Ahmet Bahçivan………………Urfa Belediye Başkanı-Kral Ukomo Abgar İsa peygambere bir
mektup yazmış ve onu hem Yahudilerden koruma adına Urfa’ya davet etmiş, hem de yakalandığı
cüzam (lepra) hastalığından kurtarması mucizesini istemiştir.
4-Bekir Karabacak….……………Antakya Belediye Başkanı-İsa Peygamberin çarmıha gerilmesi
sonrasında havailerden Petrus, Tarsuslu Paul ve Barnabas’ın kaçıp geldiği ve Habib Neccar dağında
yaptıkları toplantı önemli.İlk kez Hıristiyan (Yağlanmış-korunaklı) kelimesi burada geçmiştir.
5-Kamil Subaşı………………… Selçuk Belediye Başkanı-İsa’nın annesi Meryem’i Efes’e getiren
en genç havari Yuhanna nın mezarı buradadır. (Sain Jean)
6-Kürşat Numanoğlu……………Ürgüp Belediye Başkanı-İnançları uğruna yer altına şehir inşa
edilmesi nedeniyle ilk Hıristiyanlar ve Kapadokya bölgesi önemlidir.
7-Mehmet Kaman……………….İznik Belediye Başkanı-Birinci ve yedinci ekümenik (kiliseler arası
evrensel toplantı)konsilin burada yapılması ve dört havari belgesinin (Matta-Markos- Luka-Yuhanna) bir
araya getirilip adına İNCİL (Müjde) denilmesi burada olmuştur.
8-Burhanettin Kocamaz……….Tarsus Belediye Başkanı-Tarsuslu Paul (geçtiğimiz günlerde
evlerin altında kazı yapılarak kamuoyuna yasaklanan bölge-yer) ün doğduğu ve Katolik kilisenin Havari
Petrus’la birlşikte kurucusu olması nedeniyle önemli olan yer.
İnanç Turizmi ile ilgili olarak devlet kademelerinin farklı birimlerinde brifingler, konferanslar verip,
akademik ortamlarda çok sayıda söyleşilerde bulundum.
Konu ile ilgili çalışmalarımın olumlu olumsuz yanları ile fırsat ve risklerini…
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, TBMM, Kültür v Turizm
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MGK ile
paylaşıp önerilerde bulundum…
İnanç Turizmi, uyarılarımın da etkisi nedeniyle uluslar arası siyaseti etkileyen biçimde, devlet katında
önemsendi ve önlemler alınmaya başlandı…
Güvenlik birimleri konu üzerinde çalıştılar ve stratejik tarihli İnanç Turizmi günlerinde ülkemizde
yaşanabilir negatif senaryoların farkına varılması sonucu önlemler alarak senaryoları bertaraf ettiler.
İnanç Turizmini kullanarak aktif tavırlarla devleti içen ele geçirmeye çalışan Fetullah Gülen Terör
örgütünün farkına varılmasını sağladığım projemle, yaşadığım her türlü dalgalı günlerin yarattığı ve
yaşattığı duyguların yer aldığı belgeler mevcuttur.
2000 yılı İsa Peygamberin doğum Yıldönümünde Hıristiyanlık ve İnanç Turizmi olarak yaptığım
Stratejik tarihli araştırmam üzerinde yaklaşık 20 yıl süreklilik gösteren çalışmalarda bulundum
Konu ile ilgili derin bir kitap hazırlığı çalışmam sürüyor.

SONUÇ

Bin yılda bir ele geçen tarihi fırsat gibi görünen 2000 yılı İnanç turizmi, Fethullah Gülen ve ABD
tarafından Müslüman-Hıristiyan çatışmaları yaratılarak ortaya çıkacak kargaşa sonrasında askeri
darbeyle ele geçirilecek Türkiye gücü üzerinden BÜYÜK ORTA DOĞU PROJESİ olarak bir senaryo
olarak düşünülmüş görünmektedir.
Bu satırların yazarı olarak farklı amaçla yaptığım çalışmalar sonrasında elde ettiğim ve güvenlik
meselesi olarak gördüğüm görüş ve düşüncelerimi Devletimizin üst makamlarıyla paylaşarak farkına
varılmasını sağlamam üzerine alınan önlemlerle o tarihlerde ki senaryolar uygulanamadı.
Sonrasında ABD, ülkemizde AK Parti oluşumuyla B senaryosu üzerinden devam etti. B
senaryosunu geçte olsa fark eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın milliyetçi
çizgileriyle günümüzde ki ABD senaryosu tekrar rafa kalktı…
ABD diz çöktürme gayreti içinde ülkemize yönelik yeni bir senaryoyu uluslar arası gündeme koymaya
çalışıyor.

  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA