Tasfiyelik eşya açık teklif yöntemiyle satılabilecek

Paylaş
 

Ticaret Bakanlığı'nın Tasfiye Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle kapalı teklif yönteminin yanı sıra açık teklif yöntemi şeklinde yeni e-ihale yönteminin de yapılabilmesine imkan tanındı ve açık teklif yöntemine ilişkin kurallar belirlendi.

Buna göre, teminat olarak alınacak tutar her iki ihale yöntemi için de ihaleye esas bedelin yüzde 10'u olarak tespit edildi. Kapalı teklifte daha önce teklifin yüzde 10'u teminat olarak alınıyordu.

Açık teklif yönteminde ihale süresince teklifler anlık olarak sistemde görülebilecek. Söz konusu yöntemle yapılacak ihaleler Bakanlıkça belirlenecek saatler arasında gerçekleştirilecek ve yine Bakanlıkça belirlenecek aralıklarla ve sırayla sonlandırılacak.

Söz konusu ihalelerde kişiler tekliflerini ancak Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda artırabilecek ve en yüksek teklif sahibi, yeni, daha yüksek bir teklif gelmediği sürece kendi teklifini artıramayacak, teklif başlangıç tutarları Bakanlıkça tespit edilecek.

Açık teklif yönteminde, en yüksek teklifle birlikte, ihaleye esas bedelin yüzde 75'i ve üzerinde olmak şartıyla, en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat da ihale konusu eşya için ödeme yapılıncaya kadar bloke edilecek. En yüksek teklifte bulunan isteklinin ödeme yapması durumunda, en yüksek ikinci teklife ilişkin teminat serbest bırakılacak.

Ayrıca, bekletilmeyecek eşyanın da sadece açık teklif yöntemiyle e-ihaleyle satılabilmesi mümkün kılınırken, ihalelerin farklı iletişim kanalları üzerinden duyurulabilmesine olanak tanındı.

Etiketler:
ekonomi eşya tasfiye
  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA