İBB’den pis kokular geliyor!

Paylaş
 

 İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir  Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye ve bağlı kuruluşların veri tabanı  kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasını içeren kararının yürütmesini  durdurdu.  AK Parti'li meclis üyesi Yüksel Akyol ve Ömer Faruk Kalaycı, İstanbul  4. İdare Mahkemesine başvurarak "Belediye müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve  Kaya Albayrak ile belediye çalışanlarından veya dışarıdan belirlenecek 3 uzman  ile belediye ve bağlı kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapılarında her  türlü inceleme ve araştırmayı yapmaya ve veri tabanı ve altyapıyı kopyalamaya  yetkilendirilmesine" ilişkin kararın iptali ile yürütmesinin durdurulmasını  istedi. Talebi değerlendiren idare mahkemesi, iptali talep edilen işlemin  uygulanmakla etkisi tükenecek nitelikte olduğundan davalının birinci savunması  ile ara karara yanıt alındıktan ve savunma kararına cevap süresi dolduktan sonra  yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin  durdurulması isteminin kabulüne karar verdi.  İdare Mahkemesinin ara kararında şunlar kaydedildi: "Dava konusu işlemle yapılmak istenen 'Büyükşehir Belediyesi ve bağlı  kuruluşların elektronik veri tabanı ve altyapısında her türlü inceleme ve  araştırmayı yapma, veri tabanı ve altyapıyı kopyalama' işinin hangi sebepten  kaynaklandığının açıklanmasının, elektronik veri tabanında inceleme yapılması ve  şüphe duyuluyorsa silinen kayıtların bilgisayar ortamına geri getirilmesi işlemi  dışında ayrıca elektronik veri tabanının ve altyapısının kopyalanmasına neden  ihtiyaç duyulduğunun açıklanmasının, dava konusu işlemle ilgili büyükşehir  belediyesinin herhangi bir iş veya işlemleri hakkında idari bir soruşturma  başlatılıp başlatılmadığı veya adli bakımdan suç duyurusunda bulunup  bulunulmadığı, varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin, dava konusu işleme  ilişkin tüm bilgi ve belgelerin davalı idareden istenilmesine oybirliğiyle karar  verilmiştir." İMAMOĞLU'NUN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kararla ilgili ilk açıklama geldi. İmamoğlu'nun sözcüsü "Bazı basın yayın organlarında İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 18.04.2019 tarihli genelgesi ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verildiği görülmüştür. Kurumumuza henüz bu yönde bir resmi tebligat yapılmamıştır. Resmi tebligat yapılınca gereği yapılacaktır" açıklaması yaptı.   

  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA