MKYK ve Yön Kur Üyesi Hüseyin Kaya TDK dan İstifa etti…NEDEN?

Paylaş
 

MKYK ve Yön Kur Üyesi Hüseyin Kaya TDK dan İstifa etti.

Türkiye Düşünce Kulübü MKYK üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın’dan sorumlu Başkan sıfatı ile üst yönetimde yer alan Sayın Hüseyin Kaya (MA) tüm yönetim sıfatlarından ve kulüp üyeliğinden istifa ettiğini belirtmiştir. İadeli Taahhütlü Posta gönderisi ile istifasını sunduğunu belirten Sayın Kaya istifasının yeni olmadığını, yaklaşık 3 ay öne genel merkezde ciddi eleştiriler yapıp istifasını söylediğini, toplantıyı terk ettiğini, bir gün sonra Sayın Genel Başkanın ısrarı ve 2 aylık bir süre isteyip kulübün istenen laik demokratik ve liberal bir yapı içinde olacağını söyleyip söz verdiğini, sürenin beklendikten sonra bilgi, duygu, düşünce ve yararlılık adına değişen bir durum olmaması ve  güvensiz ortamda yol arkadaşlığının mümkün görülmemesi nedeniyle istifanın uygulama gereği ortaya çıkmış olduğunu belirten sayın Hüseyin Kaya espriyle” evli evine, köylü köyüne herkes kendi düzeyinde yararlı olacağı yere” diyerek geride kalanlara başarılar diyerek istifasının belgesini paylaştı.

 

Değerli basın mensupları!

Davet edilmem üzere üyesi olduğum adı geçen kulüpten, verilen görevlerin içinde basınla ilişkilerin de

bulunmasını sizlere daha önce mail yoluyla bildirmem üzerine, istifamın da ivedilikle aynı yöntemle

bildirilmesi zarureti ortaya çıkmıştır. Saygıyla. Hüseyin Kaya

TÜRKİYE DÜŞÜNCE KULÜBÜ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA                                                                                                                                                  06/05/2019

Türkiye Düşünce Kulübü tarafından 23 Aralık 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulda oluşan seçim sonuçlarına göre altta imzası ve açık adresi yazılı olan şahsım Hüseyin Kaya olarak Merkez Karar Yönetim Kuruluna seçildiğim belirtildi. Daha sonra yapılan MKYK toplantısında Yönetim Kuruluna seçildim. Ayrıca Organizasyon şemasında yer alan Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı sıfatı ile görevlendirildim.

Daha sonra Genel Başkanı tarafından davet edilmem üzerine üyesi olduğum ve sonrasında yönetimlerinde görev verilen Türkiye Düşünce Kulübünden, yapılan resmi ve resmi olmayan toplantılarda kuruluş ismiyle doğru orantılı anlayış ve çalışma faaliyetlerini incelemem üzerine:

1-TDK nın muhafazakar düşünce  merkezli bir yapı içinde olduğu,

2-Önceden muhafazakar siyasi görüşlerde yer alan ve birbirlerini tanıyan üyelerin kendi aralarında oluşturduğu kastla  öne çıktığı,

3-Üyelerin bilgi düzeyi ve liyakatlarının önemi yerine inanç-siyasi yapı ve itikat davranışlarının ınformel ortamlarda öne çıkarıldığı,

4- Bir düşünce kulübünde olması gereken bilim ve felsefe temelinde sorgulayıcı geliştirici ve toplumsal katkı sağlayıcı bir varlık bilinci ortamının yaratılamaması,

5- Toplumsal kalkınmaya yönelik düşünce geliştirme çalışmaları kolokyumlar yerine, proje bazlı ekonomik temelli yatırım projelerinin öne çıkarılmaya çalışılması,

6-Kavram ve tanımlarda, bir konu üzerinde aynı anlamı kullanmama şeklinde anlam kaos’u olarak ortaya çıkan bilgi düzeyinin yarattığı Algı sorunlarının güvensizlik zemininin oluşması,

7-Yönetimsel üst yapının düşünsel anlamda hedef-sonuç ilişkileri konusunda yeterli görünmemesi,

8-Yönetimsel üst yapının proje şirketi gibi çalışmaya yönelik faaliyetleri gündemde tutması gibi nedenlerle,

9-İçinde yer aldığım tarihten işbu istifa açıklamamın kamuoyu ile paylaşılmasına kadar geçen zamanda hiçbir evrak vesaiki imzalamadığımı da belirterek,

şahsımın böyle bir sivil toplum kuruluşundan anladığı kavramlar, tanımlar, anlayış ve beklentilerinin örtüşmemesi üzerine, adımın Türkiye Düşünce Kulübü ile hiçbir şekil ve şartla anılmasını da istemediğimi ekleyerek her türlü yönetimsel faaliyetler ve kulüp üyeliğinden istifa ediyorum. Kendilerine geleceğe uzanan yollarında başarılar dilediğim Türkiye Düşünce Kulübünden, işbu istifa dilekçemin ivedilikle işleme konmasını beklediğimi saygıyla arz ederim. 06/05/2019

Hüseyin Kaya (MA)

Turizm Bilim Uzmanı

Emekli Akademisyen

Medyatimsah Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Adres

Medyatimsah Gazetesi İmtiyaz Sahibi

Dağıtım

1-Islak imzalı ve dijital olarak TDK Genel Merkezi

2-Dijital ortamda ilgili basın kuruluşları-haber kanalları

  • Facebook Yorum

Bir yorum bırak

E-Posta : medyatimsah@gmail.com Tel : 0224 246 246 0 Adres : Yeni Karaman Mh. 18. Dere Sk. No:39 Osmangazi/BURSA